REVIZE a SERVIS plynových zařízení
Revize rozvodu plynů:
-domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
- průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí

Revize spotřebičů:
- spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
- spotřebiče s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
Domovní revize, ceník
Revize bytových domů, ceník
Servis kotlů:
- Intergas
- Vaillant
Ve lhůtě 1x za rok se provádí kontrola plynového zařízení. Obsahem kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Kontroly plynových zařízení definuje vyhláška č. 85/1978 Sb. Pravidelná kontrola bývá nahrazena provozní revizí.
Kontroly
Revize
Výchozí revize je určena podle §6 vyhlášky 85/1978 Sb. a musí se provést na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu. Tuto revizi zajistí dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení.

Ve lhůtě 1x za 3 roky se provádí provozní revize, která zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení. Vyhláška č. 85/1978 Sb. nám předepisuje vykonávat provozní revize dle lhůty uvedené v článku III. technického předpisu ČSN 38 6405, Plynová zařízení - zásady provozu.

Revize a přípradné zkoušky provádí revizní technik jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru (TIČR).
Mirape, v.o.s. 2018 ©